Renginiai

2016 m. birželio 16-19 dienomis Mateikių kaime (Kelmės raj.) jau trečiąjį kartą vyko vaikų stovykla „Jo planas man“  su prierašu „Dovydas – vyras pagal Dievo širdį“.  Šios stovyklos organizatoriai – Šiaulių ir Kelmės liuteroniškų parapijų entuziastai.

Vaikų skaičius stovykloje sąlyginai nedidelis: šiemet stovyklavo 23 vaikai. Bet juk Dievui svarbus kiekvienas žmogus.  Ir džiugu tai, kad į stovyklą vaikai, jau pabuvoję tokiose stovyklose, pasikviečia savo draugus, o tie, kurie jau po truputį išauga iš „stovyklinio“ amžiaus, nepalieka stovyklos ir tarnauja vaikams kaip vadovai bei pagalbininkai.

Rengiant stovyklą, mes tampame savotiškos akcijos „Gelbėkime vaikus“ dalimi. Tik dvasine prasme. Kiekvienam tikinčiajam skamba Jėzaus Kristaus įpareigojimas : „Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones,...mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs (Mt 28, 19-20). Kiek daug vaikų šiandien yra pasmerkti pražūčiai, nes jie neišgirsta Gerosios Naujienos arba yra pamirštama, kad juos reikia mokyti.

Būtent šios mintys ir buvo, ir yra paskata, vedanti stovyklos organizatorius. Evangelijos skelbimas ir mokymas, siekis auginti vaikuose meilę Dievui ir meilę artimui, noras, kad vaikai turėtų tvirtus tikėjimo pagrindus, kad jie augtų kaip krikščionys ir jų tikėjimas būtų gyvas - svarbiausias uždavinys organizuojant šią stovyklą.

Kiekvienais metais stovykla turi savo istoriją. Pradžioje tai buvo Mozė, išėjimas iš Egipto, 10 Įsakymų, šiemet pradėjome pažintį su karaliumi Dovydu. Viskas, kas vyksta stovykloje – tai istorijos pasakojimas per patirtį – interaktyviai. Visa veikla, - Biblijos pamokėlės, kūrybiniai procesai, pasisėdėjimai prie laužo, diskusijos net žaidimai yra metodiškai nukreipta į tai, kad vaikai kiek įmanoma giliau suvoktų konkrečios istorijos gelmes, pažintų Dievo tiesą, išreikštą Jo Žodyje per konkrečius asmenis ar įvykius. Todėl ir šios stovyklos pagrindinė mintis buvo 1 Samuelio knygos 16 skyriaus 7 (7b) eilutė „Žmogus mato, kas akimis matoma, o VIEŠPATS žiūri į širdį“. Juk taip svarbu, kad mūsų visų širdys, kaip Dovydo, būtų mylinčios , pasitikinčios Dievu, vaikščiojančios nuolankume prieš Jo valią. Vaikai kūrė muziką psalmėms, vaidino „Dovydą ir Galijotą“, diskutavo apie pavydą, atleidimą, paklusnumą, gailestingumą.

Svarbu ir tai, kad stovyklos dėka mezgasi gražūs ekumeniniai santykiai. Jau kaip ir tradicija tapo kelionė į Palendrių šv. Benedikto vienuolyną pas vienuolius, brolius benediktinus. Jie vaikus supažindino su Psalmėmis, kas tai yra, mokė kai kurias jų giedoti. Šiemet ekumeninis bendravimo ratas dar praplatėjo – stovykloje svečiavosi Vilniaus Jungtinės Metodistų Bažnyčios kunigas Andrus Kask su žmona ir komanda. Jie pravedė Biblijos pamokėlę, šlovinimo vakarą prie laužo. Tai buvo gražus laikas kartu. Jie net išsiruošė su vaikais į naktinį žygį, kurio metu visi, Šventojo Rašto eilučių pagalba, ieškojo paslėptų lobių.

O visa tai, kaip sakė stovyklos direktorius Donatas, stovyklos užbaigimo pamaldų metu, didesnei Dievo garbei ir šlovei!

Akimirkos Šiaulių evangelikų liuteronų parapijoje ir ne tik!